Δημ.Κ.

Παρατίθεται ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του ΦΣΑ: