Πυροσβεστική: Πρόσληψη 150 μονίμων στελεχών – Δείτε ειδικότητες - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021

Πυροσβεστική: Πρόσληψη 150 μονίμων στελεχών – Δείτε ειδικότητες


Προσλήψεις – Όλες οι ειδήσεις: Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 150 μονίμων στελεχών στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, τροποποιείται η παράγραφος 1. του Κεφαλαίου Δ μόνο ως προς τις ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών, ως εξής: «…από τη Δευτέρα 6/9/2021 και από ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 21/9/2021, έως ώρα 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου…»
Κατά συνέπεια, τροποποιείται και η παράγραφος 4 (σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών) του ίδιου κεφαλαίου ως εξής: «… κατά τις ημερομηνίες από την Τετάρτη 22/09/2021 έως και την Παρασκευή 24/09/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών…»
Όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.
Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψήψιοι ηλικίας έως 35 ετών.
Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις
Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις
Μετεωρολογίας 19 θέσεις
Νομικής 18 θέσεις
Οικονομικών 32 θέσεις

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες έως και την Τρίτη 7/9/2021, έως ώρα 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης υπεύθυνης δήλωσης.
Πηγή

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες