«Αναδρομικές» ανατροπές στη φορολόγηση των αλκοολούχων προϊόντων – Το καθυστερημένο νομοσχέδιο - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Τρίτη, Ιανουαρίου 04, 2022

«Αναδρομικές» ανατροπές στη φορολόγηση των αλκοολούχων προϊόντων – Το καθυστερημένο νομοσχέδιο


Σημαντικές μεταβολές θα φέρει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων η ενσωμάτωση στο εσωτερικό μας δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Η εφαρμογή της Οδηγίας είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2022, ωστόσο η Ελλάδα καθυστέρησε να την ενσωματώσει και ακόμη το σχετικό νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου – που θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022 – επιδιώκονται ειδικότερα τα εξής:

Η εφαρμογή μειωμένου έως και 85% συντελεστή Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή στο προϊόν απόσταξης. Ο νέος, μειωμένος συντελεστής καθορίζεται σε 370 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Ο καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου της ετήσιας παραγωγής, ποσοτικά και χρονικά.
Η έκδοση απόφασης του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμό της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και των λεπτομερειών, σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο παραγόμενο από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόν.
Η απαλλαγή από τον ΕΦΚ της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής. Για τη χορήγηση της απαλλαγής τίθενται ως προϋποθέσεις η μονάδα συσκευασίας του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται στην κατανάλωση να μην υπερβαίνει το 0,15/λίτρο και τα συμπληρώματα διατροφής να διατίθενται στην αγορά.
Καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης των βαθμών PLATO για τη μπύρα, που έχει υποστεί γλύκανση ή αρωματισμό, και ορίζεται ότι, για τους σκοπούς μέτρησης των βαθμών PLATO κατ’ όγκο, λαμβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της μπίρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστίθενται μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης.
Επιδιώκεται η επικαιροποίηση της παραπομπής στον σχετικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα προϊόντα, για τα οποία ισχύει μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
Επιδιώκεται η επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή (ορισμό) της κατηγορίας προϊόντων «αφρώδη κρασιά».
Επιδιώκεται η επικαιροποίηση των παραπομπών στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή (ορισμό) της κατηγορίας προϊόντων «λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση».
Καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία προβλέπεται να πληρούνται για την πιστοποίηση μιας επιχείρησης παραγωγής αλκοολούχων προϊόντων ως μικρού αποστακτηρίου, μικρού ανεξάρτητου ζυθοποιείου, μικρού ανεξάρτητου παραγωγού ενδιάμεσων προϊόντων, μικρού οινοπαραγωγού και ανεξάρτητου μικρού παραγωγού λοιπών παρασκευαζόμενων με ζύμωση ποτών.
Προβλέπεται η χορήγηση από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στα ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία ετήσιου πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή τους. Στόχος της διάταξης είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού, βάσει ενός κοινού πιστοποιητικού, ο τύπος του οποίου θα καθοριστεί με εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το οποίο κατά περίπτωση, είτε θα χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές είτε θα εκδίδεται από τον ίδιο τον παραγωγό, στο πλαίσιο της αυτοπιστοποίησής του, ήτοι της συμμόρφωσής του με τα κριτήρια που τίθενται για την αναγνώρισή του ως ανεξάρτητου μικρού παραγωγού αναλόγως του είδους του αλκοολούχου ποτού που παράγει.
Τέλος, ρυθμίζεται μεταβατικά η επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες