Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (τα θέματα) - AGIOI THEODOROI

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Σάββατο, Ιουλίου 11, 2020

Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (τα θέματα)

Στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) στις 13 Ιουλίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνεδρίαση για την διεξαγωγή της δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας καθώς και για τη συζήτηση και  λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων .

2.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή .

3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμματοφόρου  16m3 .  

4.Έγκριση 1ου A.Π.Ε. του έργου ‘’Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του Νέου Λυκείου Λουτρακίου’’

5.Έγκριση ενεργειών πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 323/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εξ αναβολής). 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής HELLENIC BAKERY ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. κατά Δήμου.

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της από 06/07/2020 εξώδικης διαμαρτυρίας Αναστάσιου Βουλγαράκη και λοιπών πενήντα προς τον Δήμο .

8.Έγκριση απόδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ, για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού . Απαλλαγή  υπολόγου.
 
9..Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων  κατασκευών 2006 έως 2009 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here