Ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες που πρέπει να δηλώσουν τα συμβόλαια στο Taxisnet άμεσα - AGIOI THEODOROI

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Τρίτη, Σεπτεμβρίου 22, 2020

Ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες που πρέπει να δηλώσουν τα συμβόλαια στο Taxisnet άμεσα

Να δηλώσουν όλα τα παλιά συμβόλαια στο Taxisnet και την ΑΑΔΕ καλούνται μέχρι 30/9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ η ΠΟΜΙΔΑ έχει καταθέσει αίτημα παράτασης μέχρι 31.12.2020, της προθεσμίας δήλωσης παλαιών μισθώσεων και λύσεων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ.Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την απόφασή Α.1139/2020 που τροποποίησε την ΠΟΛ.1162/2018, λήγει την 30.9.2020 η προθεσμία της χωρίς πρόστιμο δήλωσης στην εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ, όλων των ενεργών μισθώσεων ακινήτων που δεν είχαν ποτέ δηλωθεί καθότι είχαν συναφθεί προ της 1.1.2014, των ενδιαμέσων τροποποιήσεων και των λύσεων όλων των προηγηθεισών μισθώσεων που είχαν κάποτε δηλωθεί στην εφαρμογή.


Υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»


Υπόχρεοι υποβολής


Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική, λόγω σιωπηρής παράτασης ή μεταβολής του ποσού του μισθώματος, που είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η/6/2020, θα πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι την 30η/9/2020, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014. Στις περιπτώσεις αυτές, δηλώνονται τα ισχύοντα στοιχεία της μίσθωσης πριν τη μείωση του μισθώματος λόγω Covid, κατά την 12η/6/2020.


Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και έχει λυθεί μέχρι την 12η/6/2020, θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία λύσης, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.


Μη υπόχρεοι σε υποβολή


Άμεση ενημέρωση τώρα και στο Google News - Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News

Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων», εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.


Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης (ή Δημοσίου ή Κράτους), όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.


«Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή, υπεκμισθωτή ή τρίτου που λειτουργεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου», για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν 4446/2016.


Οι λοιποί συνιδιοκτήτες, εφόσον ένας εκ των συνιδιοκτητών ορίζεται ως «Διαχειριστής Ακινήτου» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν 4446/2016.


Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ www.aade.gr


Οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν δήλωση για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου 2020.


Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.


Στο εξής, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.


Ο Οδηγός της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, η ΑΑΔΕ συνέταξε έναν οδηγό , με αναλυτικές οδηγίες, για τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, τη διαδικασία διόρθωσης, αλλά και οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.


1. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

Αρχική ή τροποποιητική δήλωση


Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει από την 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.


Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και είναι σε ισχύ την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είτε αφορά έναρξη μίσθωσης είτε αφορά τροποποίηση μίσθωσης.


Για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020 και ΔΕΝ είναι σε ισχύ την 12/06/2020, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης. (θα πρέπει όμως να υποβληθεί δήλωση λύσης).


Δήλωση λύσης


Για μισθώσεις που λύονται από 12/06/2020 και μετά, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.


Για μισθώσεις που έχουν λυθεί πριν την 12/06/2020, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής οφείλει να υποβάλλει «Δήλωση Covid», θα πρέπει πριν από την υποβολή της, να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μίσθωσης, υποβάλλοντας αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», κατά περίπτωση.


2. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»;

Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015), η αναγραφή του πρωτοκόλλου Π.Ε.Α. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως, αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., πρέπει να συμπληρώσετε, υποχρεωτικά, τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».


Πηγή: https://www.ieidiseis.gr/oikonomia/item/60643-enoikia-oi-idioktites-pou-prepei-na-dilosoun-ta-symvolaia-sto-taxisnet-amesa
 

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here