Πλήττεται ο κλάδος του γιώτιγκ - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή, Νοεμβρίου 20, 2020

Πλήττεται ο κλάδος του γιώτιγκ


Το φάσμα του αφανισμού αντιμετωπίζουν χιλιάδες επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του γιώτιγκ καθώς, όπως αναφέρουν, βλέπουν να κλιμακώνονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση των σκαφών των επαγγελματιών από τη Μαρίνα Αλίμου καθώς και κάθε κινητού περιουσιακού τους στοιχείου.
Ήδη τα γραφεία και οι εγκαταστάσεις των επαγγελματιών αποξηλώνονται από συνεργεία του νέου παραχωρησιούχου. Από την πλευρά των επαγγελματιών γίνεται λόγος για μη σύννομη κίνηση καθώς όπως τονίζουν ο παραχωρησιούχος δεν έχει προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης παραχώρηση.

Μάλιστα το επαγγελματικό Σωματείο «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος» (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.) που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες – επιχειρηματίες (άτομα, οικογένειες και ενώσεις προσώπων) που ασκούν την δραστηριότητα των πλοιοκτητών – επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, (περί τα τριακόσια πενήντα (350) μέλη και περί τις δυόμισι χιλιάδες (2.500) επαγγελματικά σκάφη αναψυχής μήκους έως είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, σε όλη της Ελλάδα, εκ των οποίων περίπου οκτακόσια πενήντα (850) ελλιμενίζονται στη Μαρίνα Αλίμου και περίπου τετρακόσια (400) εξυπηρετούνται από τη Μαρίνα Αλίμου, ως διερχόμενα σκάφη) έχει προβεί, σύμφωνα με πληροφορίες σε σχετικές νομικές κινήσεις κατά όλων των εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρει ο ΣΙΤΕΣΑΠ, «μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται η διαρκής χρονοκαθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της Μαρίνας Αλίμου και των περιουσιακών της στοιχείων μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, με διάφορες επίπλαστες δικαιολογίες (όπως λ.χ. της πανδημίας του κορωνοϊού), αλλά στην ουσία δεδομένων των αστοχιών τόσο του φορέα διοίκησης και διαχείρισης της Μαρίνας Αλίμου όσο και των θεσμικών και χρηματοοικονομικών ελλείψεων του Παραχωρησιούχου.

Επισημαίνουμε ότι οι ελλείψεις αυτές, ήσαν εξ’ αρχής γνωστές, καθώς ήταν σε γνώση των αρμοδίων ότι θα προκύψουν χρονοκαθυστερήσεις, και όμως οι ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ προέβησαν σε ενέργειες εκδίωξης των επαγγελματιών, ενόψει μάλιστα της πρόσφατης θερινής τουριστικής περιόδου, διαμορφώνοντας όρους αθέμιτου ανταγωνισμού και σοβαρού οικονομικού πλήγματος για τον κλάδο.

Υπενθυμίζεται επιπροσθέτως, ότι ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο της εν λόγω παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης, θα πρέπει να υλοποιήσει εντός της επόμενης πενταετίας – συν δύο (2) έτη χάριτος – επενδύσεις ύψους περίπου πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη της Μαρίνας Αλίμου σε τουριστικό λιμένα υψηλών προδιαγραφών.

Όμως, μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να λιμνάζει η επένδυση και διαπιστώνεται η συνεχής κωλυσιεργία ως προς τις επόμενες κινήσεις αναβάθμισης της Μαρίνας Αλίμου, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες τόσο για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό και τους επαγγελματίες του γιώτινγκ όσο και για την εθνική οικονομία.»
«Διαμαρτυρόμαστε για την διαπιστούμενη αδράνεια, εκ μέρους των αρμόδιων ιδιοκτητών – διαχειριστών της Μαρίνας Αλίμου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ, ως προς θέματα ολοκλήρωσης για την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης και των συστηματικών και παράτυπων ενεργειών οικονομικής εξόντωσης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Μαρίνα Αλίμου, αλλά και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συνολικών τουριστικών αναγκών του κλάδου στην χώρα» αναφέρει ο ΣΙΤΕΣΑΠ σχετικά και τονίζει ότι από μέρους των ΤΑΙΠΕΔ – ΕΤΑΔ υπάρχει η εκτέλεση μια σειρά παράτυπων ενεργειών.

Σημειώνεται ότι η Μαρίνα Αλίμου συνιστά τη μεγαλύτερη μαρίνα της χώρας και αποτελεί κομβικό σημείο προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού μεταξύ του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής και του συνόλου των νησιών, ιδίως των δημοφιλών τουριστικών προορισμών των Κυκλάδων και του Σαρωνικού, παρέχοντας τη δυνατότητα ελλιμενισμού περισσοτέρων των χιλίων εκατό (1.100) θέσεων ελλιμενισμού σε σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών.

Τον Απρίλιο του 2019 αναδείχθηκε ο προτιμητέος επενδυτής, στο πλαίσιο ενός διεθνούς διαγωνισμού παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Κύριος στόχος της εν λόγω παραχώρησης ήταν η ταχεία ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η ανάδειξη της Μαρίνας Αλίμου σε σύγχρονο κέντρο υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, προσφέροντας τουλάχιστον χίλιες διακόσιες (1.200) θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.
Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε.», θυγατρική του Ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», με δυνατότητα αξιοποίησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή, επιφάνειας περίπου 210.000 τ.μ.

Όπως αναφέρει ο ΣΙΤΕΣΑΠ «σύμφωνα με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης κατά το χρονικό διάστημα της συνυπογραφής του Ελληνικού Δημοσίου προσδιοριζόταν εντός χρονικής περιόδου τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης και, αφού, στο μεταξύ, υπογραφεί μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, το πρωτόκολλο παράδοσης της περιοχής παραχώρησης και των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων εντός αυτής.
Παρά τις ως άνω εξαγγελίες της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και παρά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ήδη από 13-05-2020, εξακολουθεί να παρατηρείται μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην υλοποίηση της παραχώρησης και τη γνωστοποίηση των συμβατικών όρων λειτουργίας της Μαρίνας Αλίμου, μεταξύ άλλων, για τους επαγγελματίες – ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών αναψυχής.
Επιδιώκεται, με λίγα λόγια, ο φυσικός και οικονομικός αφανισμός των επαγγελματιών – μελών του ΣΙΤΕΣΑΠ, αλλά και άλλων επαγγελματιών, από τη Μαρίνα Αλίμου και η εκμηδένιση της ουσιώδους συνεισφοράς του κλάδου στα δημόσια έσοδα, σε βάρος της εθνικής οικονομίας.

Έτσι, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου (Αριθμ. Πρόσκλησης στην Ε.Ε.: 2017/S 215-447672, 17PROC02260467 2017-11-17/06-11-2017, Α.Δ.Α.Μ. Προκήρυξης ΚΗΔΜΗΣ: 17PROC002260309), με συστηματικές και ενορχηστρωμένες ενέργειες, είτε του φορέα διοίκησης και διαχείρισης της Μαρίνας Αλί-μου, της Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), είτε άλλων φορέων (Κτηματική Υπηρεσία, όμοροι δήμοι στην περιοχή) στους οποίους ανατέθηκε η δήθεν πρωτοβουλία αποκατάστασης της νομιμότητας, στερήθηκε το σύνολο των πλοιοκτητών – επαγγελματιών στον κλάδο του γιώτινγκ τα νόμιμα δικαιώματά του στη Μαρίνα Αλίμου, θέτοντας διαρκή προσκόμματα στη δραστηριοποίησή του, αμαυρώνοντας την εικόνα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού και, συνεπακόλουθα, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες στην εθνική οικονομία – ιδίως υπό τις πρωτοφανείς δυσχέρειες που έχουν ανακύψει εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε.

Υπενθυμίζεται δε ότι προ της έναρξης της διαδικασίας του ως άνω διαγωνισμού, η Μαρίνα Αλίμου παρέμενε μία άκρως προσοδοφόρα επιχείρηση για το Ελληνικό Δημόσιο.
Η τυχόν παραχώρησή της σε ιδιώτη, θα είχε νόημα, μόνο σε περίπτωση που ευλόγως αναμενόταν η άμεση αξιοποίησή της και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος – κάτι που δεν διασφαλίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω.»

πηγή: reporter,gr

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here