Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου - Τα θέματα - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Σάββατο, Νοεμβρίου 14, 2020

Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου - Τα θέματα

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 16η Noεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 223.000,00 από ΥΠ.ΕΣ. για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).2.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΄΄Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων ΄΄.4.Έγκριση της υπ΄αρίθ. 18322/2020 τεχνικής έκθεσης υπηρεσίας συντήρησης , επισκευής λοιπού αθλητικού εξοπλισμού .


5.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης έτους 2010 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων και επαναβεβαίωση ποσού .

6.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων & δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 στην Κοινότητα Ισθμίας .

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 2005 έως 2016 στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 1996 έως 2018 στην στην Κοινότητα Ισθμίας .

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2008 & 2009 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ετών 2005 έως 2011 στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας .

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου έτους 2019 στην Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου ετών 2015 έως 2018 στην Κοινότητα Ισθμίας .

 

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες