ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου - ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS

Τελευταία Νέα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 28, 2021

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου

Θέμα: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)"


Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 


1.Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος:

"Λήψη απόφασης για τη στάση την οποία πρέπει να κρατήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, μετά την επικοινωνία του εκπροσώπου της CHCL s.a. και του Δημάρχου με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τελευταίων ημερών".


2.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021.


Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες