Υπουργείο Εργασίας: Αναστολές συμβάσεων εργασίας, λόγω νέου lock down - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 11, 2021

Υπουργείο Εργασίας: Αναστολές συμβάσεων εργασίας, λόγω νέου lock down


Όσες επιχειρήσεις, ως πληττόμενες, είχαν ήδη βγάλει σε αναστολή εργαζομένους τους για το διάστημα από 1 έως 10 Φεβρουαρίου, οφείλουν να προβούν αφενός διορθωτική δήλωση αναστολής για το προαναφερθέν διάστημα και αφετέρου, σε μία δήλωση αναστολής για το διάστημα από σήμερα έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν από σήμερα έως την ερχόμενη Κυριακή 14 Φεβρουαρίου.
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει πως οι επιχειρήσεις που κλείνουν από σήμερα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ως προς τις δηλώσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν σε σχέση με την αναστολή συμβάσεων του προσωπικού τους.

Πιο αναλυτικά:
1. Επιχειρήσεις που κλείνουν σήμερα και δεν είχαν βγάλει -για το Φεβρουάριο- προσωπικό σε αναστολή
Όπως αναφέρθηκε χθες από πλευράς Υπ. Εργασίας, όσον αφορά στις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους από σήμερα, θα πρέπει – υποχρεωτικά να προαναγγείλουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για χρονικό διάστημα σήμερα και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου, δηλαδή για 17 μέρες. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε σε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε έως το τέλος του μήνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων μπορούν να υποβληθούν από σήμερα ως και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου.

2. Πληττόμενες επιχειρήσεις που κλείνουν σήμερα, αλλά έχουν προηγούμενα βγάλει -για το Φεβρουάριο – σε αναστολή προσωπικό


Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προαναγγείλει την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για όλο τον Φεβρουάριο ή για χρονικό διάστημα αναστολής που λήγει μετά από σήμερα ως πληττόμενες πρέπει να προβούν στην υποβολή δύο δηλώσεων:
Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους –ορθή επανάληψη ως πληττόμενες ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής το διάστημα από την 1η έως και 10η Φεβρουαρίου 2021. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το διάστημα αυτό.
Μια δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ως κλειστές ώστε να δηλωθεί ως χρονικό διάστημα αναστολής το διάστημα από 11 Φεβρουαρίου 2021 και όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2021. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε για έως το τέλος του μήνα.Οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων μπορούν να υποβληθούν από σήμερα ως και τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ισχύει η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού. Αυτό σημαίνει πως για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή των συμβάσεων προσωπικού στις κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις, δεν μπορεί να απολυθεί κανένας εργαζόμενος, ενώ όταν ανοίξει -με κρατική εντολή- η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού για διάστημα ίσο με εκείνο κατά το οποίο ίσχυσε η αναστολή. Όσοι εργαζόμενοι βγουν σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση έως 534 ευρώ (17,8 ευρώ /μέρα). Έτσι, εκείνοι οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή από τις από τις 11 έως τις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή για 17 μέρες, θα λάβουν αποζημίωση ύψους 302 ευρώ.ΠΗΓΗ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here