Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων-Διαβούλευση για την Α’ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου- Στρατηγικός σχεδιασμός - ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Δευτέρα, Μαρτίου 08, 2021

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων-Διαβούλευση για την Α’ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου- Στρατηγικός σχεδιασμός


Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ( ΕΠ) συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αναφέρεται δηλαδή τόσο στις αναγκαίες υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις, όσο και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, με άξονα τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Σκοπός του ΕΠ είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης αλλά και της ανάπτυξης του Δήμου ως Οργανισμού. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι του περιλαμβάνουν:
Την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής,
Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του
Τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης
Την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο Στάδια:
Στάδιο Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Κατά το στάδιο αυτό (Φάση Α’) αναλύεται το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους. Πραγματοποιείται αξιολόγηση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, καθορίζονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι καθώς και το όραμα, η Στρατηγική και οι προοπτικές Ανάπτυξης του Δήμου
Στάδιο Β’: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Στη φάση αυτή εξειδικεύονται οι Άξονες, τα Μέτρα και οι Στόχοι της ΦΑΣΗΣ Α΄ σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσειςΜε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Α φάση του Ε.Π και ο Δήμος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και όλους τους πολίτες του Δήμου να καταθέσουν τις προτάσεις επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους
Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στη θέση στην οποία υπάρχουν αναρτημένα ,το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και μια πιο συνοπτική παρουσίασή του μέσω διαφανειών
Μέσω της πλατφόρμας novoville
Με απ` ευθείας κατάθεση προτάσεων στα mail :

antoniou@loutraki.gr

maria.gkouma@loutraki.gr
Με απ` ευθείας κατάθεση προτάσεων στο γραφείο πρωτόκολλο του Δήμου ( υπόγειο Δημαρχείου Λουτρακίου )

Εκτός από την ιστοσελίδα του Δήμου, το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και η συνοπτική παρουσίασή του μέσω διαφανειών μπορεί να ζητηθεί ,σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, στα mail: antoniou@loutraki.gr charalampidou@loutraki.gr καθώς και στο τηλέφωνο 2744360140 ( Δ/νση Προγραμματισμού ,Αντωνίου Παναγιώτα)

Η συμμετοχή σας μας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε για αυτήν


Post Bottom Ad

Responsive Ads Here