Κτηματολόγιο: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο-Έρχονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Δευτέρα, Ιουλίου 05, 2021

Κτηματολόγιο: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο-Έρχονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες


Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Επικρατείας, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:
α) η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Μέρος Α’),
β) η δημιουργία νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Μέρος Β΄), και
γ) η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης μέσω της ρύθμισης ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των εποπτευόμενων φορέων του και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (Μέρος Γ’).
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00.
Πλοήγηση στη Διαβούλευση
0 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Α’ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός
0 ΣχόλιαΆρθρο 2 Αντικείμενο
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 11 ν. 2308/1995
0 ΣχόλιαΆρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 2308/1995
0 ΣχόλιαΆρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων – Τροποποίηση παρ. 2, 8 και 10 άρθρου 2 ν. 2308/1995
0 ΣχόλιαΆρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 2308/1995
0 ΣχόλιαΆρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης – Τροποποίηση άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής – Διαδικασία διαμεσολάβησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 2664/1998
0 ΣχόλιαΆρθρο 9 Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019
0 ΣχόλιαΆρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998
0 ΣχόλιαΆρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 2664/1998
0 ΣχόλιαΆρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
0 ΣχόλιαΆρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ν.π.δ.δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
0 ΣχόλιαΆρθρο 15 Κατάργηση άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 ν. 4512/2018
0 ΣχόλιαΆρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 14 ν. 4512/2018
0 ΣχόλιαΆρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018
0 ΣχόλιαΆρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
0 ΣχόλιαΆρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης
0 ΣχόλιαΆρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4512/2018
0 ΣχόλιαΆρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018
0 ΣχόλιαΆρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο – Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών
0 ΣχόλιαΆρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
0 ΣχόλιαΆρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
0 ΣχόλιαΆρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο
0 ΣχόλιαΆρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου
0 ΣχόλιαΆρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου – Διοικητικές κυρώσεις
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Άρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου
0 ΣχόλιαΆρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 ν. 3937/2011
0 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Β’ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)
0 ΣχόλιαΆρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»
0 ΣχόλιαΆρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
0 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020
0 ΣχόλιαΆρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020
0 ΣχόλιαΆρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικό Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Τροποποίηση παρ. 56 άρθρου 107 ν. 4727/2020
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.» Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμών δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 26 ν. 4487/2017
0 ΣχόλιαΆρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων – Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
0 ΣχόλιαΆρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων – Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων – Τροποποίηση περ. ιδ’ παρ. 2 άρθρου 113 ν. 4727/2020
0 ΣχόλιαΆρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) – Τροποποίηση περ. κ΄ άρθρου 12 ν. 4070/2012
0 ΣχόλιαΆρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 4674/2020
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4635/2019
0 ΣχόλιαΆρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’ Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.
0 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
0 ΣχόλιαΆρθρο 48 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
0 ΣχόλιαΆρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’
0 ΣχόλιαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις
0 ΣχόλιαΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

aftodioikisi.gr

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες