Το νέο τοπίο στην εκτός σχεδίου δόμηση - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Πέμπτη, Ιουλίου 22, 2021

Το νέο τοπίο στην εκτός σχεδίου δόμηση


Να δώσει λύση στις ιδιοκτησιακές διαφορές του Δημοσίου με τους ιδιώτες επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος.


Στο πλαίσιο αυτό, όπως προβλέπεται από σχετική τροπολογία, συγκροτούνται Συμβούλια Ιδιοκτησίας με έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, την Μυτιλήνη και τον Πειραιά. Όπως επισημαίνεται στην τροπολογία , η κρίση του Συμβουλίων σχηματίζεται με ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων «υπόκειται δε στην έγκριση του υπουργού Περιβάλλοντος, δυνάμενου να αποδεχτεί ή μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωφελεία του Δημοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος του Δημοσίου».

Ωστόσο, η διατύπωση αυτή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, είναι «αόριστη» και αφήνει περιθώρια να διεκδικήσει το Δημόσιο περιουσιακά στοιχεία σε βάρος ιδιωτών, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε καθυστέρηση της όλης διαδικασίας.

Όπως προβλέπεται, αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας μέχρι την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα) και η έκταση δεν διεκδικείται από το Δημόσιο, τότε η κυριότητα της έκτασης κατοχυρώνεται υπέρ των ιδιωτών.

Την ίδια ώρα, αποσαφηνίζεται πως το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.


Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις

Επιπλέον, με την τροπολογία επιχειρείται το ξεμπλοκάρισμα των μεταβιβάσεων, αφού προβλέπεται σε μια έκταση που έχει και δασικό τμήμα, να μπορεί να μεταβιβαστεί το «καθαρό» μέρος της χωρίς η πράξη αυτή να θεωρηθεί κατάτμηση.

«Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ’ αδιαίρετου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.


Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στην εκτός σχεδίου δόμηση

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο για το πώς και πόσο μπορούν να χτίσουν στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Έτσι, μέσω 2ης τροπολογίας, η επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία σε οικόπεδο 2.000 τετραγωνικών μέτρων δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 186 τετραγωνικά μέτρα. Στα οικόπεδα από 1.200 έως και 2.000 τετραγωνικών μέτρων η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 τετραγωνικά μέτρα ( από τα 150 τ.μ. που ισχύει σήμερα), ενώ σε οικόπεδα από 750 έως 1.200 τετραγωνικά μέτρα, η δόμηση διαμορφώνεται στα 86 τετραγωνικά μέτρα (από τα 100 τ.μ που ισχύει σήμερα).

Η τροπολογία καθορίζει με μαθηματικό τύπο την ανωτάτη επιτρεπόμενη δόμηση από τα 86 έως τα 186 τετραγωνικά μέτρα, ενώ επανακαθορίζει το τέλος εκτός σχεδίου δόμησης, που θα επιβαρύνει τις οικοδομικές άδειες από 250 έως 5.000 ευρώ (σ.σ.: 5% επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τις χιλίοις ( 5%ο) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές).

Σημειώνεται πως πρόκειται για ρυθμίσεις στις εκτός σχεδίου δόμηση και είναι συνέχεια του νόμου που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο ( είναι ο νόμος 4559/2020), που θέτουν για την παρέκκλιση δόμηση σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων περιορισμούς δόμησης και μεταβατική διετία έως το 2022 για την οριστική κατάργησή της.
Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών και προεκρίσεις

Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι αναθεωρήσεις των οικοδομικών αδειών και οι προεγκρίσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου ( είναι το άρθρο 40) συνεχίζουν να εκδίδονται με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Επίσης με το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται επιτρέπεται η δημιουργία διόδου για τη διέλευση οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό μέσω κοινόχρηστου πρασίνου ή στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρόσωπο άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων.

Επιπλέον, δύναται, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης, να αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ακτίνας ενός χιλιομέτρου από τα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, 500 μέτρων από το εθνικό οδικό δίκτυο για τη δημιουργία περιμετρικής ζώνης. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις κατοικίας, κοινωφελείς χρήσεις, χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων, εγκαταστάσεις ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Τα προαναφερόμενα μπορούν να γίνουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημιουργηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα με δημόσιες ή χρηματοδοτούμενες δαπάνες.

 

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες