Φρένο… στις απεργίες-εξπρές, μπλόκο σε οργανώσεις-σφραγίδες - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Παρασκευή, Αυγούστου 27, 2021

Φρένο… στις απεργίες-εξπρές, μπλόκο σε οργανώσεις-σφραγίδες


Φραγή μπαίνει στις απεργίες που αποφασίζονται «στο πόδι» και με συνοπτικές διαδικασίες με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, στην οποία προβλέπεται ότι μια απεργία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα θα μπορεί να πραγματοποιείται εφόσον έχει εξασφαλιστεί συμφωνία ότι θα υπάρχει προσωπικό για να λειτουργεί το 1/3 των υπηρεσιών, ότι δεν θα απαγορεύεται η εργασία από όσους δεν μετέχουν στην απεργία και ότι αν η απεργία μιας πρωτοβάθμιας οργάνωσης βγει παράνομη δεν θα μπορεί να την προκηρύξει ξανά μια δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Παράλληλα μπαίνει τέλος και στις οργανώσεις-σφραγίδες, είτε είναι των εργοδοτών είτε των συνδικαλιστών, καθώς στο εξής θα πρέπει να εγγραφούν σε ειδικό μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων δίδοντας πλήρη στοιχεία των μελών και των αρχαιρεσιών εκλογής των διοικήσεών τους.

Οι σχετικές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ προβλέπονται στον εργασιακό νόμο 4808/2021 που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούνιο και σε αυτόν περιλαμβάνονται και άλλες εξίσου σημαντικές εργασιακές αλλαγές -όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας- που θα εφαρμοστούν σταδιακά.

Για τις απεργίες η εγκύκλιος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Συμφωνίες για προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας ως 25 Νοεμβρίου. Οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση κατάρτιση ειδικών συμφωνιών ως τις 25 Νοεμβρίου, στις οποίες θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση απεργιών θα υπάρχει προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας (πέραν του προσωπικού ασφαλείας), για την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας. Η πρόβλεψη αυτή αφορά κυρίως τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Μέσα Μεταφοράς) και οι στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το 1/3 της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας. Η συμφωνία θα είναι ετήσιας διάρκειας. Αν δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο υπουργείο Εργασίας εντός 5 ημερών από την υπογραφή της, τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών. Αν η μεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τότε κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά έχει δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα στη διαδικασία της διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας χωρίς να έχει προηγουμένως καθοριστεί (με συμφωνία, διαμεσολάβηση ή διαιτησία) το προσωπικό ασφαλείας και, όπου απαιτείται, το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας.
Η ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία εφαρμόζεται στους εξής κλάδους:

α) Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα.

β) Διύλισης και διανομής ύδατος.

γ) Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου.

δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου.

ε) Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα.

στ) Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

ζ) Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων.

η) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια.

θ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού κατά το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που κηρύσσουν απεργία (ή ολιγόωρη στάση εργασίας) στους κλάδους που θα λειτουργούν με προσωπικό εγγυημένης υπηρεσίας υποχρεούνται πριν από την πραγματοποίησή της να καταθέσουν στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) αίτηση διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας, την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν στον εργοδότη και στα αρμόδια υπουργεία. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν αμφότερα τα μέρη στον τόπο και χρόνο που ορίζει η πρόσκληση, ο ΟΜΕΔ κηρύσσει άκαρπο τον δημόσιο διάλογο. Εάν τα μέρη εμφανισθούν, τότε όσο διαρκεί ο δημόσιος διάλογος, η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας αναστέλλεται.

Προστασία του δικαιώματος στην εργασία και παράνομη απεργία. Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία τους και ιδίως χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης, η απεργία μπορεί να διακοπεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας κατά του ίδιου εργοδότη και την ίδια ημερομηνία από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εφόσον η απεργία που κήρυξε η πρωτοβάθμια οργάνωση έχει κριθεί παράνομη.

Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Δημιουργούνται στο «ΕΡΓΑΝΗ» το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ) και το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ). Για όσες οργανώσεις δεν εγγραφούν, αναστέλλεται το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της κατάρτισης συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα δεδομένα που θα τηρούνται στο μητρώο είναι: στοιχεία επωνυμίας, έδρας και επικοινωνίας, στοιχεία καταστατικού, στοιχεία εκλογικής διαδικασίας και οργάνων διοίκησης (αριθμός μελών με δικαίωμα ψήφου, αριθμός μελών που ψήφισαν στις πιο πρόσφατες αρχαιρεσίες, σειρά εκλεγμένων μελών, σύνθεση οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης), οικονομικές καταστάσεις και μεγέθη, πράξη διάλυσης, στοιχεία δικαστικών αποφάσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες