Motor Oil – Με 6 επενδύσεις γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του διυλιστηρίου - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Πέμπτη, Ιανουαρίου 13, 2022

Motor Oil – Με 6 επενδύσεις γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του διυλιστηρίου


Μισό αιώνα ζωής συμπληρώνει φέτος το συγκρότημα διύλισης πετρελαιοειδών προϊόντων της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους της Κορίνθου.

Τα διυλιστήρια συγκαταλέγονται, με βάση τη Nielsen σε ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης με βαθμό πολυπλοκότητας 11,54. Η διοίκηση, όμως, συνεχίζει το επενδυτικό πρόγραμμα επιδιώκοντας τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό τους και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της βιωσιμότητας και της ενεργειακής μετάβασης.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για έξι επενδύσεις που οδηγούν τα διυλιστήρια της Motor Oil σε νέα εποχή:

1.   Το συγκρότημα νάφθας
Μέχρι το τέλος της άνοιξης ή το αργότερο στο τέλος του καλοκαιριού, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μεγάλη επένδυση ύψους 310 εκατ. ευρώ για το νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex). Το συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1 εκατ. μετρικοί τόνοι.

2.   Διώρυγα GAS
Μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώνεται το market test για το στρατηγικής σημασίας έργο του FSRU  (πλωτός τερματικός σταθμός παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – LNG) που θα βρίσκεται νοτιοδυτικά του διυλιστηρίου της Motor Oil στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας. Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS έχει συμπεριληφθεί στο 10ετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (2021-2030) και θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω χερσαίου αγωγού (που θα κατασκευαστεί με τεχνολογία ανάμειξης υδρογόνου). Η χωρητικότητα αποθήκευσης της μονάδας είναι έως 210.000 m3, με δυναμικότητα αεριοποίησης  132.000 MWhs / ημέρα και ετήσια εκτιμώμενη ζήτηση 2,5 bcm.

Τα αποτελέσματα του market test θα ληφθούν υπόψη της διοίκησης του ομίλου προκειμένου να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσης για την τύχη της επένδυσης.

Στόχοι του έργου είναι:

·        Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ευέλικτων πηγών ενέργειας.

·        Η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου.

·        Η αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου κατά 80%, με άμεση συνέπεια την ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας. Η σημασία της αύξησης αποθηκευτικής δυναμικότητας ΥΦΑ διαφαίνεται σε περιόδους όπως η σημερινή που επικρατούν υψηλές τιμές στις διεθνείς αγορές και η ενεργειακή επάρκεια της χώρας πρέπει να εξασφαλιστεί με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

·        Η δημιουργία δεύτερης νότιας πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στο νότιο άκρο της Ελλάδας, με τη μεγαλύτερη εγχώρια κατανάλωση, καθώς και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προωθώντας το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε σπίτι μέσω βυτιοφόρων που μεταφέρουν Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.

·        Η εξυπηρέτηση αυξημένης ζήτησης φυσικού αερίου (λόγω νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής) και των αναπτυσσόμενων αγορών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

·        Η ανάπτυξη εφαρμογών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας διαρκώς στην ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στον τομέα της ναυσιπλοΐας.

·        Προβλέψεις για εισαγωγή υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων, ώστε η  Διώρυγα Gas να θεωρηθεί πρωτοπόρος δύναμη κατά τη μετάβαση στη νέα εποχή με χρήση καθαρότερων πηγών ενέργειας.

 3.   Ψηφιακός μετασχηματισμός
Στα 3,6 εκ. ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του διυλιστηρίου της Motor Oil.

Η εταιρεία προχωρά στην πλήρη εναρμόνιση με τις νέες Περιβαλλοντικές Πολιτικές Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης, αυτοματοποιώντας και ψηφιοποιώντας τις διαδικασίες Υγείας & Ασφάλειας του διυλιστηρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει μπει σε εφαρμογή η σύγχρονη διαδικασία Άδειας Εργασίας η οποία παρέχει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό τη δυνατότητα να εκτελεί κάθε δραστηριότητα ψηφιακά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια και αξιοπιστία των απαιτούμενων ενεργειών.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας Άδειας Εργασίας είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος πληροφορικής της Motor Oil Hellas, το οποίο διατρέχει τον μετασχηματισμό των διαδικασιών διυλιστηρίου σε κάθε τομέα: των Συμβάντων, του Ελέγχου και της Διαχείρισης Κινδύνων

4.   Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
Την περασμένη χρονιά η Motor Oil έλαβε την έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου ώστε να προχωρήσει σε επένδυση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας και τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα των μονάδων διύλισης. Τα σχέδια θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου. Σύμφωνα με την τροποποιημένη ΑΕΠΟ η μονάδα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων θα έχει δυναμικότητα 1.500 τόνων ετησίως, ενώ ο ΧΥΤΕΑ θα αποτελείται από τρία κύτταρα συνολικής έκτασης 9.921 τ.μ. και ωφέλιμου όγκου 47.616 κυβικών μέτρων.

Η εταιρία λειτουργεί πάντα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

5.   Blue Med – Υδρογόνο
Το Blue Med είναι ένα έργο της Motor Oil που συνίσταται στην παραγωγή μπλε υδρογόνου πολύ χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και πράσινου υδρογόνου, με ορίζοντα το 2025. Το project προβλέπει τη δημιουργία cluster ολοκληρωμένου κύκλου παραγωγής γαλάζιου και πράσινου Η2 για μεταφορά, διανομή και χρήση σε βιομηχανία και μεταφορές (λεωφορεία και πλοία). Στο έργο αναμένεται και η συμμετοχή των εταιρειών ΔΕΣΦΑ και ΔΕΗ όπως και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας.

6.   Το μεγαλύτερο αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης
Μόλις χθες η Motor Oil ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου αγκυροβολίου ανοικτής θαλάσσης πολλαπλών ναυδέτων της Ελλάδας (Multi Buoy Mooring), τόσο από πλευράς μεγέθους πλοίων όσο και βάθους.

Πρόκειται για επένδυση που έγινε στο διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώρους. Το έργο είναι διευρυμένης αποδοτικότητας που προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στο διυλιστήριο και μπορεί να εξυπηρετήσει πετρελαιοφόρα χωρητικότητας άνω των 300,000 DWT (Suezmax).

Το νέο αγκυροβόλιο ανοικτής θαλάσσης της Motor Oil αποτελεί ορόσημο στις ειδικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αναπτύσσει την οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, μέσω παθητικών και ενεργητικών συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Η εκφόρτωση του αργού πετρελαίου από το σκάφος γίνεται μέσω δύο ειδικών εύκαμπτων σωλήνων, διπλού τοιχώματος, και μέσω δύο υποθαλάσσιων αγωγών οδηγούνται σε χερσαίο βανοστάσιο και στις δεξαμενές του διυλιστηρίου. Οι δύο αγωγοί 32 ιντσών βρίσκονται σε βάθος 3 μέτρων κάτω από τον πυθμένα και είναι προστατευμένοι με εξωτερικό κάλυμμα και τσιμεντοστρώματα, ενώ η φυσική επιφάνεια του πυθμένα έχει αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες