Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε όσους δεν δηλώνουν αποθέματα τρόφιμων και γεωργικών προϊόντων - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Τετάρτη, Μαρτίου 23, 2022

Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ σε όσους δεν δηλώνουν αποθέματα τρόφιμων και γεωργικών προϊόντων


Μέσα στο τοπίο αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος προκαλεί διαταράξεις στις αγορές του αγροδιατροφικού τομέα, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία αποτρέπονται τυχόν δυσμενείς συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια.
Ειδικότερα με την προτεινόμενη ρύθμιση που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι αγορές των οποίων διαταράσσονται κατά την τρέχουσα κρίση.
Με τη προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής αποθεμάτων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, των οποίων οι αγορές διαταράσσονται κατά την τρέχουσα κρίση, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με τα εν λόγω προϊόντα.

Παράλληλα, καθορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται με την ως άνω δήλωση και ρυθμίζονται η διαδικασία υποβολής της, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής και οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης. Επίσης, χορηγείται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:

«1.α. Επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που μπορεί με υ.α. να παρατείνεται, υποχρέωση στις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης υ.α., δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων των οριζόμενων αγαθών.

β. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει αθροιστική επιβολή κυρώσεων, ως εξής: α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και β) διοικητικό πρόστιμο ύφους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

γ. Με κ.υ.α. μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες