Παχυσαρκία χώρες: Ο αντίκτυπος της παχυσαρκίας στην παγκόσμια οικονομία - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Κυριακή, Νοεμβρίου 07, 2021

Παχυσαρκία χώρες: Ο αντίκτυπος της παχυσαρκίας στην παγκόσμια οικονομία


Η παχυσαρκία είναι μια αυξανόμενη πρόκληση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και τις οικονομικές επιπτώσεις. Ωστόσο, πολλά από όσα είναι γνωστά για τις οικονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας προέρχονται από χώρες υψηλού εισοδήματος και οι μελέτες δεν είναι εύκολα συγκρίσιμες λόγω μεθοδολογικών διαφορών. Ο εκτιμώμενος οικονομικός αντίκτυπος της παχυσαρκίας είναι σημαντικός μεταξύ των χωρών. Το κόστος είναι συγκρίσιμο με το 1,8 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά μέσο όρο το 2019 σε οκτώ χώρες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και επίπεδα εισοδήματος. Όλα αυτά σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 4 Νοεμβρίου στο BMJ.Λεπτομέρειες για την μελέτη

Ο Adeyemi Okunogbe, M.D., από το RTI International στην Ουάσιγκτον, D.C., και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν μια προσέγγιση κόστους ασθένειας για να εκτιμήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας για οκτώ χώρες. Από το 2019 έως το 2060, το άμεσο και έμμεσο κόστος της παχυσαρκίας εκτιμήθηκε από κοινωνική άποψη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κόστος της παχυσαρκίας σε όρους κατά κεφαλήν κυμαινόταν από 17 $ στην Ινδία έως 940 $ στην Αυστραλία το 2019. Κατά μέσο όρο, αυτό το οικονομικό κόστος είναι συγκρίσιμο με 1,8 τοις εκατό του ΑΕΠ στις οκτώ χώρες, κυμαινόμενο από 0,8 έως 2,4 τοις εκατό του ΑΕΠ στην Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, αντίστοιχα.


Χωρίς σημαντικές αλλαγές στο status quo, οι οικονομικές επιπτώσεις από την παχυσαρκία προβλέπεται να αυξηθούν στο 3,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο έως το 2060, κυμαινόμενες από 2,4 έως 4,9% του ΑΕΠ στην Ισπανία και την Ταϊλάνδη, αντίστοιχα. Μεταξύ 2020 και 2060, στις οκτώ χώρες, μια μέση ετήσια μείωση 5,2 και 13,2 τοις εκατό στο οικονομικό κόστος θα παρατηρηθεί με τη μείωση του επιπολασμού της παχυσαρκίας κατά 5 τοις εκατό ή τη διατήρησή του στα επίπεδα του 2019, αντίστοιχα.

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα είναι χρήσιμα για την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης για τις εθνικές προσπάθειες ελέγχου της παχυσαρκίας σε αυτές τις χώρες. Αυτό είναι πολύ απαραίτητο για να επιτευχθούν επίπεδα επενδύσεων ανάλογα με τον οικονομικό αντίκτυπο. Καταδεικνύεται ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας είναι σημαντικές σε όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το οικονομικό ή γεωγραφικό πλαίσιο και θα αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν έντονα την ανάγκη για υπεράσπιση για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας και για ενέργειες πολιτικής για την αντιμετώπιση των συστημικών ριζών της παχυσαρκίας.ΠΗΓΗ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες