Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει στην ΕΕ σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας - Agioi Theodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Πέμπτη, Απριλίου 07, 2022

Η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει στην ΕΕ σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας


Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα επειδή δεν υπέβαλε τα οικεία σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο εν λόγω κανονισμός, που εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2019, αποσκοπεί στην πρόληψη, την προετοιμασία και τη διαχείριση των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών και τηρουμένων πλήρως των απαιτήσεων μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός επιβάλλει σειρά υποχρεώσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών στην Επιτροπή.
Ως προς αυτό, τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα δεν έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων. Η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει επίσης την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυριότητα των υποδομών.
Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες