Ευρωεκλογές 2024: Πώς ψηφίζω – Πόσοι σταυροί μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο - AgioiTheodoroi.gr

Τελευταία Νέα

Κυριακή, Μαΐου 19, 2024

Ευρωεκλογές 2024: Πώς ψηφίζω – Πόσοι σταυροί μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο


Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Κυριακή 9 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές 2024 στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι οιι ψηφοφόροι θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές το 2024, όπως άλλωστε και στις εκλογές του 2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των ευρωεκλογών 2024, οι ευρωπαϊκές εκλογές στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου 2024, από τις 07:00 έως τις 19:00. Οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου εντός της σχετικής διορίας, δηλαδή έως και τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) της 8ης Ιουνίου 2024, προκειμένου να καταμετρηθούν ως έγκυρες.

Πώς ψηφίζω στις ευρωεκλογές 2024 – Οι σταυροί προτίμησης

Σύμφωνα με το Δίκαιο της Ε.Ε., όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών κάθε κόμματος εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει τις αντίστοιχες έδρες.


Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές 2024 έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών (άρα οι γεννηθέντες ως την 31η Δεκεμβρίου 2007) και όσοι είναι είτε Ελληνες πολίτες είτε πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική – πλην εξαιρέσεων για εκείνους που έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και για τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Η υποχρεωτικότητα της ψήφου στις ευρωεκλογές 2024 έχει προτρεπτικό χαρακτήρα. Μπορείτε να βρείτε, κάνοντας κλικ εδώ, το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζετε.

Υπενθυμίζεται ότι Έλληνας πολίτης που ψηφίζει αυτοπροσώπως στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να εγγραφεί εκ των προτέρων στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς αυτό γίνεται αυτομάτως από τις Αρχές. Επίσης, πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε. που ψηφίζει στην Ελλάδα, οφείλει να έχει εγγραφεί έγκαιρα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου διαμονής του. Ακόμα, Έλληνας πολίτης που επιθυμεί να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, έπρεπε να είχε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Εσωτερικών έως τις 29 Απριλίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (κάνετε κλικ εδώ).


Κατά την προσέλευση στο εκλογικό τμήμα, ο ψηφοφόρος πρέπει να φέρει την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασφαλιστικού Ταμείου για τον απαραίτητο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας από την εκάστοτε εφορευτική επιτροπή.

Τι ισχύει με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές 2024

Η αποστολή του σχετικού φακέλου της επιστολικής ψήφου στους 202.556 ψηφοφόρους που έχουν επιλέξει να ψηφίσουν έτσι στις ευρωεκλογές 2024, έχει ήδη γίνει. Τη διανομή των φακέλων στους 153.3222 εγγεγραμμένους εντός ελληνικής επικράτειας έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ και μία ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών. Για τους 49.234 εγγεγραμμένους Έλληνες εκλογείς, που διαμένουν σε συνολικά 127 χώρες του εξωτερικού, η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω αντίστοιχων τοπικών εταιρειών.

Ο φάκελος, που έχουν λάβει οι 202.556 ψηφοφόροι, περιέχει:

1. Ένα έντυπο οδηγιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των υποψηφίων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων.

2. Το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει το σύνολο των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές και ειδικό χώρο για την επιλογή των υποψηφίων κάθε συνδυασμού από τους εκλογείς.

3. Τον φάκελο ψηφοφορίας, μέσα στον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο.

4. Την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου, η οποία μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας epistoliki.ypes.gov.gr (κάνετε κλικ εδώ).

5. Τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί έγκαιρα στον χώρο συλλογής επιστολικών ψήφων.

Ο φάκελος για την επιστολική ψήφο αποστέλλεται στους εκλογείς από το Υπουργείο Εσωτερικών το αργότερο 15 ημέρες πριν από τις εκλογές με υποχρέωση παραλαβής είτε από τον εκλογέα είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει ρητή εξουσιοδότηση για την παραλαβή του, με θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr (κάνετε κλικ εδώ) ή από δημόσια Αρχή. Ο εκλογέας ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για την αποστολή του φακέλου και με σύνδεσμο για την παρακολούθηση της πορείας του (tracking).

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και τυπώνεται με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην πρώτη σελίδα εμφανίζονται όλα τα κόμματα, συνδυασμοί και συνασπισμοί κομμάτων που είναι υποψήφια και ο εκλογέας βάζει σταυρό σε αυτό που επιλέγει. Σε αυτή τη σελίδα υπάρχει και η διακριτή επιλογή «Δεν επιλέγω κανέναν από τους ανωτέρω – Ψηφίζω λευκό». Στη δεύτερη σελίδα εμφανίζεται πίνακας με αριθμούς από το 1 έως το 42. Ο εκλογέας επιλέγει από 0 έως 4 υποψηφίους ευρωβουλευτές του κόμματος ή συνδυασμού προτίμησής του, σημειώνοντας ευδιάκριτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κάθε υποψήφιο της επιλογής του, όπως αυτός αναγράφεται στον κατάλογο υποψηφίων. Στο τέλος, ο εκλογέας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που έχει επιλέξει, δηλαδή 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4. Στην περίπτωση που ο εκλογέας κάνει λανθασμένη επιλογή ή το ψηφοδέλτιο υποστεί φθορά, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα μόνο νέο ψηφοδέλτιο από τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, να το συμπληρώσει εκ νέου και να το βάλει στον φάκελο ψηφοφορίας.


Ο εκλογέας διαβάζει προσεκτικά το έντυπο των οδηγιών. Συμπληρώνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έγχαρτα ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και γράφει τα στοιχεία του στον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου. Επιλέγει τον συνδυασμό που επιθυμεί και τους υποψηφίους ευρωβουλευτές ή ψηφίζει λευκό. Βάζει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας, τον κλείνει και τον βάζει στον φάκελο επιστροφής. Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έγχαρτα, τη βάζει στον φάκελο επιστροφής, μαζί με το φωτοαντίγραφο ελληνικής ταυτότητας, ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικού διπλώματος οδήγησης. Αποστέλλει τον φάκελο προς την προσυμπληρωμένη διεύθυνση του κέντρου διαλογής επιστολικής ψήφου.Περισσότερες πληροφορίες για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές 2024, κάνοντας κλικ εδώ.

Η παραλαβή του φακέλου επιστολικής ψήφου από τον εκλογέα γίνεται δωρεάν αφού το κόστος αποστολής τους φακέλου επιστολικής καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η αποστολή του φακέλου επιστροφής της επιστολικής ψήφου από τον εκλογέα έχει προπληρωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο εκλογέας ενημερώνεται με μήνυμα κινητού τηλεφώνου και e-mail, εφόσον το έχει δηλώσει, για την παραλαβή του φακέλου του από τα Εκλογικά Τμήματα Διαλογής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου.

Ο φάκελος πρέπει να παραληφθεί μέχρι τις 5 μ.μ. την παραμονή των εκλογών, δηλαδή μέχρι και το απόγευμα της 8ης Ιουνίου, προκειμένου να προσμετρηθεί στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, διαφορετικά επιστρέφεται στον αποστολέα. Η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων γίνεται ταυτόχρονα με όλες τις υπόλοιπες ψήφους, το απόγευμα της Κυριακής των εκλογών (09/05).

Για να είναι εντός της προθεσμίας, οι εκλογείς θα πρέπει να αποστείλουν το τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο πριν από 4 έως 11 μέρες νωρίτερα ανάλογα την περίπτωση. Πάντως, για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας και η Τρίτη 4 Ιουνίου εφόσον η κατάθεση του φακέλου γίνει απευθείας στα γραφεία της εταιρείας. Όσον αφορά στους διαμένοντες στο εξωτερικό, ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και την Τρίτη 28 Μαΐου. Το Υπουργείο Εσωτερικών συνιστά ο φάκελος να αποσταλεί συστημένος και express.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές γίνεται μόνο με προσέλευση στο εκλογικό τμήμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες