Σε πράσινες επενδύσεις τα 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου της Motor Oil - ΕΙΔΗΣΕΙΣ-NEWS

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Παρασκευή, Μαρτίου 12, 2021

Σε πράσινες επενδύσεις τα 200 εκατ. ευρώ του ομολόγου της Motor Oil


Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η εταιρεία σχεδιάζει την εγκατάσταση στο διυλιστήριο φωτοβολταϊκών συστημάτων, μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Τις σημαντικότερες εν εξελίξει και προγραμματισμένες επενδύσεις της Motor Oil στο διυλιστήριο Κορίνθου, περιγράφει το Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιοποιήθηκε χθες για το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο έως 200 εκατ. ευρώ. Έτσι, σύμφωνα με το Δελτίο, εκτός από το ήδη υπό κατασκευή συγκρότημα κατεργασίας νάφθας, στο οποίο προορίζεται να διατεθούν τα 137 εκατ. ευρώ της έκδοσης, η Motor Oil έχει στα σκαριά μία σειρά ακόμη από «πράσινα» έργα, που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το ενεργειακό προφίλ του διυλιστηρίου, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλει η εγκατάσταση καινούριας μονάδας συμπαραγωγής 57 ΜW υψηλής απόδοσης, η οποία αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται στο στάδιο αδειοδοτικής ωρίμανσης, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της ΡΑΕ, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τη λήψη Βεβαίωσης Παραγωγού για τη μονάδα ΣΗΘΥΑ στον κύκλο Δεκεμβρίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Motor Oil διαθέτει ήδη Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ατμού ισχύος 85 MW, μετά την προσθήκη πέμπτου αεριοστρόβιλου το 2011. Μάλιστα, το σύστημα αυτό παρέχει στο διυλιστήριο πλήρη αυτονομία σε ηλεκτρική ενέργεια -αφού απαλείφεται η ανάγκη εισαγωγής ενέργειας από το δίκτυο- καλύπτοντας ταυτόχρονα μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του σε ατμό.

Ως συνέπεια, από την ανάκτηση της θερμότητας και την παραγωγή ατμού, μειώνεται η χρήση των λεβήτων στο διυλιστήριο, ενώ αποτρέπεται σημαντική έκλυση αέριων ρύπων, σε σχέση με την προμήθεια της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, για την παραγωγή της οποίας θα χρησιμοποιούνταν διαφορετικό μίγμα καυσίμων. Ενδεικτικό είναι ότι, χάρις στον Σταθμό, το 2019 αποφεύχθηκε η εκπομπή 370.513 τόνων στην ατμόσφαιρα.

Επίσης, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η εταιρεία σχεδιάζει την εγκατάσταση στο διυλιστήριο φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 5 MW, αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 5 ΜW. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη πιλοτική εγκατάσταση στο διυλιστήριο μπαταριών, συνολικής ισχύος 1MW και αποθηκευτικής ικανότητας 4MWh, είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούλιο από τη Motor Oil, με σκοπό το βιομηχανικό συγκρότημα να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στις ώρες αιχμής, βελτιστοποιώντας επομένως το προφίλ ζήτησης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση του συστήματος είχε γίνει σε συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία Eos Energy Storage. Σκοπός της δοκιμής ήταν να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα εφαρμογής της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρύτερη κλίμακα, υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας την ενεργειακή διαχείριση των αναγκών του διυλιστηρίου.

Όσον για το ήδη υπό κατασκευή συγκρότημα κατεργασίας νάφθας, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το α’ τρίμηνο του 2022. Όπως έχει γνωστοποιήσει η Motor Oil τον Μάιο του 2019, όταν έκανε τη σχετική ανακοίνωση, στόχος της επένδυσης είναι να αυξηθεί η παραγωγή βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και κηροζίνης και υδρογόνου. «Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διάφορα τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων», αναφέρεται στο Δελτίο.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1 εκατ. μετρικοί τόνοι. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. το 2019 και περίπου 110 εκατ. το 2020. Το ποσό που θα απομείνει, μετά τη διάθεση των 137 εκατ. του ΚΟΔ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια ή/και πρόσθετο δανεισμό της Motor Oil.

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here